MCCT ONLINE WEEK 2021

23-26.03.2021
Pierwsza edycja branżowej konferencji adresowanej dla rynku miejsc spotkań w przestrzeniach biurowych i home office, komunikacji, pracy zespołowej, szkoleń oraz eventów online.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

LICZNE ATRAKCJE I NAGRODY W TYM MONITOR INTERAKTYWNY 65"

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.P. Marengo s.c. (dalej Marengo), z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wieniawskiego 39 (31-436 Kraków), zarejestrowaną w CEIDG, NIP: 676 003 27 01, REGON 003909892,
Kontakt z Marengo – tel.: 124135202; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, adres e-mail nazwa firmy, adres firmy, NIP będą przetwarzane w celu:
- obsługi uczestnictwa w Konferencji MCCT
- obsługi Konkursów organizowanych podczas Konferencji
- promocji i marketingu działalności prowadzonej przez P.H.P. Marengo s.c. (dalej Marengo), świadczonych usług oraz oferowanych produktów
------ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy , tj. udziału w konferencji oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji konferencji MCCT 23-26 marca 2021 r., takie jak: podmioty współorganizujące konferencję, w tym podmioty zajmując się serwisem IT, obsługujące platformę konferencyjną oraz zajmujące się obsługa prawną, a także podmioty współfinansujące konferencję, tj. sponsorzy i partnerzy
--- pragniemy poinformować, iż podmiot te dokonują przetwarzanie danych osobowych – działając na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. spoza UE / organizacji międzynarodowej;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas niezbędny do zrealizowania Konferencji - w przypadku wzięcia udziału w Konferencji, a także po jej zakończeniu w celu:
- dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w Konferencji,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
b) do dnia wycofania zgody – w przypadku wyrażenia zgody na poszczególne sposoby przetwarzania.
6. Ma Pan/ Pani prawo: dostępu do swoich danych (na podstawie art. 15 RODO),do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konferencji.

 

Partner merytoryczny

 
 
 
 

Sponsorzy

 

Patroni medialni

                
                       

Obsługa medialna

Organizator

Copyright MCCT 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.